Belangrijke informatie

 

Ik zie een zwemmer of drenkeling in de problemen!

Mocht u een zwemmer in problemen zien, sla dan direct alarm. Als u zelf geen goede zwemmer bent en/of geen kennis heeft van zwemmend redden adviseren wij u NIET zelf het water in te gaan!

 

De drenkeling kan in deze situatie verzeild zijn geraakt door uiteenlopende redenen. Mocht u toch het water in gaan om te assisteren, kunt u zelf eventueel ook in moeilijkheden terecht komen. Dit kan gebeuren door de lokale situatie, waardoor de persoon die u probeert te redden ook al in problemen is gekomen. Ook kunt u in moeilijkheden gaan verkeren door de eventuele paniekerige handelingen van de persoon die u probeert te redden. Lifesavers zijn speciaal opgeleid en weten hoe te handelen in bepaalde probleemsituaties. Volg aanwijzingen van hen altijd op en loop niet in de weg. U kunt door (onbedoeld) hinderen onveilige en gevaarlijke situaties creëren voor uzelf en anderen om u heen.

 

Mocht u in het bezit zijn van een mobiele telefoon, kunt u rechtstreeks de hulpdiensten bellen via nummer 112. Meld duidelijk waar u zich bevindt, bijvoorbeeld ter hoogte van een bepaalde strandtent of golfbreker (elke golfbreker heeft een eigen nummer) of de kilometerpalen met 'gele' hoed. 

 

Tevens kunt u een varende, rijdende of lopende patrouille van de reddingsbrigade aanspreken. Om aandacht te trekken van één van onze patrouilles, zwaait u met beide armen boven uw hoofd. Dit is binnen reddings- en watersportwereld het internationale teken voor het vragen om hulp. Blijf vooral kalm en vertel duidelijk wat het actuele probleem of situatie is.

 

 

Waarom zijn vlindertjes (zwem-armbandjes) gevaarlijk?

Vlindertjes geven het kind en ook de ouder een veilig gevoel. Door de vlindertjes heeft uw kind drijvend vermogen en uw kind durft het water in. In een zwembad kent dit grote voordelen. Op het strand/meer is dit echter levensgevaarlijk.

 

Kinderen met vlindertjes om durven vaak eerder en verder de zee in te gaan. Echter in tegenstelling tot een zwembad is de bodem aflopend en onvoorspelbaar. Daarnaast is er vaak ook nog sprake van wind en stroming. Zodra een kind het contact met de bodem verliest, kan het een speelbal worden van wind en/of stroming. Een kind kan zo ongewild ver de zee opraken of op een golfbreker terecht komen.


Nog gevaarlijker is het wanneer er golfslag is. Mocht een kind in dieper water terechtkomen, kan een rollende of net omslaande golf de vlindertjes tot op de polsen van het kind duwen. Met als gevolg dat het kind zelf onder water is en alleen de handen boven water zijn doordat deze vastzitten in de vlindertjes. Kinderen hebben nagenoeg nooit de kracht om zichzelf weer boven water te trekken, met alle fatale gevolgen van dien.


Gebaseerd op bovenstaande adviseert de Reddingsbrigade te allen tijde aan ouders de vlindertjes (op het strand) bij hun kinderen af te doen.