Reddingsbrigade

De Vlaardingse Reddingsbrigade heeft als doelstelling “de verdrinkingsdood te bestrijden, hulp te verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water”. Met voorlichting, opleidingen en waterhulpverlening geven we invulling aan deze doelstelling. Dit doen we met medewerking van professioneel opgeleide vrijwilligers die actief zijn binnen onze vereniging. De Vlaardingse Reddingsbrigade verzorgt de bewaking en hulpverlening tijdens de verschillende evenementen in onze regio.