Bestuur

Het bestuur van de Vlaardingse Reddingsbrigade wordt door de leden gekozen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen de taken in onderling overleg. Binnen de Vlaardingse Reddingsbrigade is het bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging.

 

 

Dagelijks bestuur

Voorzitter is vacant: voorzitter@vlaardingsereddingsbrigade.nl

Secretaris Giovi Duivenvoorden: secretaris@vlaardingsereddingsbrigade.nl

Penningmeester Jeroen van Niel: penningmeester@vlaardingsereddingsbrigade.nl

 

Algemeen bestuur

Ilsa van Bommel: pr@vlaardingsereddingsbrigade.nl

Frits-Jan Edelijn: ab3@vlaardingsereddingsbrigade.nl

 

Wil jij onderdeel uitmaken van het bestuur om inspraak te hebben op de organisatie van de Vlaardingse Reddingsbrigade? Stuur dan een e-mail naar  secretaris@vlaardingsereddingsbrigade.nl