Bestuur

Het bestuur van de Vlaardingse Reddingsbrigade wordt op voordracht van en uit de leden gekozen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen de taken in onderling overleg. Binnen de Vlaardingse Reddingsbrigade is het bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging.

 

Dagelijks bestuur

Peter Jansen Voorzitter e-mail: voorzitter@vlaardingsereddingsbrigade.nl

Vacant Secretaris e-mail: secretaris@vlaardingsereddingsbrigade.nl

Jeroen van Niel Penningmeester e-mail: penningmeester@vlaardingsereddingsbrigade.nl

 

Algemeen bestuur

Ine Ripke e-mail: ab2@vlaardingsereddingsbrigade.nl

Frits-Jan Edelijn e-mail: ab3@vlaardingsereddingsbrigade.nl