Bestuur

Het bestuur van de Vlaardingse Reddingsbrigade wordt op voordracht van en uit de leden gekozen. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen de taken in onderling overleg. Binnen de Vlaardingse Reddingsbrigade is het bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging. Het bestuur vergadert een keer per vier weken, op de 2de donderdag van de maand. 
 

 

Dagelijks bestuur

Peter Jansen Voorzitter e-mail: voorzitter@vlaardingsereddingsbrigade.nl

Gerthilde Hilberding Secretaris e-mail: secretaris@vlaardingsereddingsbrigade.nl

Jeroen van Niel Penningmeester e-mail: penningmeester@vlaardingsereddingsbrigade.nl

 

Algemeen bestuur

Ine Ripke e-mail: ab2@vlaardingsereddingsbrigade.nl

Kim Sta e-mail: ab4@vlaardingsereddingsbrigade.nl